បទពិសោធន៍

ផ្ដើមចេញពីគំនិតដូចគ្នាធ្វើអោយមិត្តរួមថ្នាក់ពីររូបក្លាយជាអ្នករចនាម៉ូតនាឡិកាដ៏ល្បីឈ្មោះ…………….

បែកធ្លាយ!!!អាថ៌កំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាបនិក ………