ឆ្នាំដំបូងFossil Group ធ្វើMega Clearanceដែលមានការបញ្ចុះរហូតដល់ទៅ60% គ្រប់សាខាទាំងអស់

ក្រុមហ៊ុននាឡិកាដៃFossil Groupជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិចដែលមានភាពដ៏ល្បីល្បាញ ក្នុងការឆ្នៃម៉ូតនាឡិកាដៃដ៏ច្រើនសំបូបែបនិងមានភាពលិចធ្លោទាំងអ៊ឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានសហការណ៍ជាមួយនិងក្រុមហ៊ុនWatch Empireក្នុងការផ្តល់សិទ្ធិចែកចាយនៃម៉ាកនាឡិកាដៃទាំង៧ប្រ៊េនដែលមានដូចជា MK, AX(Armani Exchange), Emporio Armani, Diesel, Fossil, Skagen,និងELLEផងដែរ។

 AX2611-S0bov3nDk3.jpg

f20-X8froZkqwZ.jpg

MK%204-mU7Fluwb4k.jpg

e11-ONh79BADUl.jpg

មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ម៉ាកនាឡិកាដៃទាំង៧របស់Fossil group ក៏កំពុងតែមានចរន្តទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការសាកល្បងកាលពីខែ១១ ឆ្នាំ២០២០ និងបើកជាផ្លូវការណ៏ថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១ ក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនសែនសុខស៊ីធី មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានរយៈពេលជាង១០ខែមកហើយ ដែលក្រុមហ៊ុននាឡិកាដៃWatch Empire បាននាំមកនៅម៉ូតថ្មី ប្លែក គ្រប់ស្រទាប់វ័យ ទាំងតំលៃនិងគុណភាព ជាមួយនិងការធានាជូន និងសេវាកម្មបន្ទាប់ពីទិញនៅផលិតរបស់ម៉ាកនាឡិកាដៃFossil Group ទាំង៧ម៉ាកចេញពីក្រុមហ៊ុនWatch Empire។ 


ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ក៌មានទទួលដំណឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងម៉ាករបស់Fossil Group កញ្ញាប៉ុក សុវណ្ណមាលាបានប្រកាសថា នាងនិងបង្កើតកម្មវិធីMaga Clearance up to 60%ជាប្រម៉ូសិនធំ ជាលើកដំបូងជូនអតិថិជនចាស់ដែរតែងតែនិយមគាំទ្រម៉ាកានាឡិកាដៃទាំង៧ម៉ាកនិងអតិថិជនថ្មីដែលចង់សាកល្បីនូវផលិតផល Original ដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងការធានាត្រឹមត្រូវលើសពីអ្វីដែលអតិថិជនមិនធ្លាប់រំពឹងទុក។

គួរំលឹកផងដែលថា ម៉ាកនាឡិកាដៃទាំង៧ម៉ាកមានដូចជា : 

-  Fossil (ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច)

-   MK (ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច)

-   Skagen (ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច)

-  Emporio Armani (ជាផលិតផលរបស់អ៊ីតាលី)

-   Armani Exchange(ជាផលិតផលរបស់អ៊ីតាលី)

-   Diesel (ជាផលិតផលរបស់អ៊ីតាលី)

-  ELLE (ជាផលិតផលរបស់បារាំង)

-  និងមានPromotion Maga Clearance up to 60%នៅថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

លោកអ្នកក៏អាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយះOnline ឬWebsite ដែលមានដាក់Linkនៅខាងក្រោមនេះ៖

https://www.watchempire.com.kh

ទំនាក់ទំនងព៌តមានបន្ថែម៖

087 789 309/095 58 50 58

Tommy

0

អំពីអ្នកនិពន្ធ

No Image
Brand Executive
Pok Sovanmealea

I'm Mealea, 29 years old and now working for Watch Empire Co., Ltd as a Brand Executive of Fossil Group Commercial Department.