ត្រលប់មកសារជាថ្មីជាមួយកម្មវិធីប្តូរចាស់យកថ្មី របស់ម៉ាកIce-Watch......

ត្រលប់មកសារជាថ្មីជាមួយកម្មវិធីដ៏ពិសេសរបស់នាឡិកាដៃម៉ាក Ice-Watch នោះគឺ កម្មវិធីប្តូរចាស់ យកថ្មី។ ប្តូរចាស់ យកថ្មីមិចទៅ?


គ្រប់អតិថិជនទាំងអស់អាចយកនាឡិកាចាស់ៗ មិនថានាឡិកាCopy Original ក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ ឬ នាឡិកាដៃ Ice-Watch នោះទេ អាចយកមកប្តូរជាមួយនាឡិកាថ្មីបានគ្រប់ម៉ូដែល ពីIce-Watch ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការបូកបន្ថែម 59%ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះមានន័យថាលោក អ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់41% ឯណោះ។ 

FB%20Time%20to%20change-D3rS2aWZaB.jpg

លក្ខខ័ណ្ឌរបស់នាឡិកានៃការផ្លាស់ប្ដូរ៖

- មិនថានាឡិកាចាស់ ឬថ្មី

-  មិនថានាឡិកាខូច  ឬ  ដាច់ខ្សែ

- ឬនាឡិកាដៃរបស់លោកអ្នកក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក៏បាន

- មិនថាម៉ាក ICE-WATCH ឫ ក៏ជាម៉ាកផ្សេងក៏អាចដូរបាន

- លោកអ្នកក៏អាចយកនាឡិកាORIGINAL ឬ  Copy មកផ្លាស់ប្ដូរក៏បាន។

Capture-m98IG5RJer.JPG

កម្មវិធីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី 05 ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃទី 05 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2021 នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ ICE-WATCH ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។


សូមប្រញាប់រួសរាន់មកកាន់សាខាណាមួយរបស់ ICE-WATCH ដើម្បីទទួលការផ្លាស់ប្ដូដ៏អស្ចារ្យនេះ។

តោះចាំកាលទៀត យកនាឡិកាចាស់ ប្ដូរយកនាឡិកាថ្មី នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់នាឡិកាម៉ាក Ice-Watch តាំងដូចខាងក្រោម៖

++ ICE-WATCH អុីអនមល១ 077 851 000

++ ICE-WATCH អុីអនមល២ 017 851 000

++ WATCH EMPIRE អូឡាំព្យារ 087 851 000

++ WATCH EMPIRE សូរិយា 078 851 000

++ WATCH EMPIRE ស្ទឹងមានជ័យ 095 851 000 

++ WATCH EMPIRE សៀមរាបស្តុបសុខា 095 8888 50

ហើយដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលទៅដល់អតិថិជនក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទៅគ្រប់ ២៥ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ឬចូលទៅកាន់វេបសាយ៖ watchempire.com.kh

ឬ  Join Official Telegram  https://t.me/noibutwe របស់យើងដើម្បីទទួលបានពត៌មាន និង ម៉ូតថ្មីៗរបស់Ice-Watch


0

អំពីអ្នកនិពន្ធ

No Image
Brand Executive
Hy Chansamphors

I'm Samphors, 25 years old and now working for Watch Empire Co., Ltd as a Brand Executive of Ice-Watch, Commercial Department.